About me.

Silhouette

Sagittaire tháng 11.
Đồng bóng.
Hay cười dễ khóc.

Bình Yên.

Advertisements