em và nó, anh chọn ai ?

“Ciel est toujours aussi bleu…”

mấy năm nay không lái xe bị lụn bại kỹ năng, bèn gạ gẫm chồng giao xe cho mình lái chơi trước khi mua xe mới, có dzậy thôi mà chồng mất ngủ mấy đêm… 😅 nhiều khi tức tối muốn hỏi thẳng giữa em và nó anh chọn ai ? nhưng hên quá, mình chỉ giận chứ chưa mất khôn, hỏi xong mất công lại được nghe “chọn nó !” rồi lại mất công tẩn nhau với chồng nữa. 😅

định bụng âm thầm cướp xe mà chạy cho yên nhà yên cửa, thế nhưng cuối cùng vẫn không được như ý nguyện, tại đứa bé không biết lái xe một mình, phải có chồng ngồi bên thì mới dám lái. 😅

thật là một unhappy ending cho…chiếc xe ! 😂 đáng đời cái tội dám giựt chồng bà ! 😂 bà lái cho mày chết ! 😂

Bình Yên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s