Wedding 14 Sep 2019.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

A la mairie de St Remy – 14 Sep 2019.

Đối với mình, việc có ý nghĩa nhất trong lễ cưới là đưa nhau ra toà thị chính ký giấy tờ, trước mặt pháp luật và hai bên gia đình, thừa nhận trách nhiệm / quyền lợi / tình yêu dành cho nhau suốt đoạn đường phía trước… Hơn hẳn chuyện tưng bừng ăn nhậu với một đống người mình không nhớ rõ mặt. :)

Cuối cùng mình đã có chồng rồi. :-P

Bình Yên.

8 thoughts on “Wedding 14 Sep 2019.

    • thiệt ra cuộc sống của Yên vẫn vậy chứ chưa có gì mới lạ hết, chắc đợi khi nào sinh con thì mới thấy lạ, hihi :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s