New York 2019.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

 

Mình không thích NYC, nhưng mình làm biếng giải thích tại sao quá ! >:)) đây là lần đầu tiên mình đi chơi mà mong sớm về nhà… ^.^’

Bình Yên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s