Munich 2018.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Noel chán đời vì không thể về Pháp nên hai đứa dắt nhau đi Munich uống bia. >:))

Bọn mình bắt một chuyến bus sớm đi Schwangau, ngắm lâu đài Neuschwanstein nằm giữa núi đồi và mây xám, đi giữa lâm râm mưa bỗng thấy nhớ nhà, ăn xúc xích hun khói nhớ trứng vịt lộn, nhìn phố xá lên đèn nhớ bếp lửa nhà mẹ… Tính ra lần gần đây nhất mình ăn Noel với cả nhà đã là 3 năm trước. Suy cho cùng những chuyến đi cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, khi bọn mình cứ bay mãi mà chưa biết nơi đâu là nhà. Dù vậy thì có thể bay cùng nhau đã là một điều đẹp đẽ.  <3

Felix Navidad !

Binh Yen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s