Weird day.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Weird day.

Weird day.

Mùa thu, và đêm, và dòng sông chảy về vô tận, và nửa mảnh trăng khuyết sau tàng dương liễu, và một ngày kỳ lạ trôi đi.

Lá ướt chổ em ngồi.

Có lúc không hiểu nổi mình.

Quá nhiều người bước vào cuộc sống của ta cùng một lúc, nhưng chỉ duy nhất một người ở lại.

Nhủ lòng đừng quên điều đó. Phải tỉnh táo.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s