My shots. (1)

“Ciel est toujours aussi bleu…”

…when words make no sense, not anymore.

DSC_0139 (2)

twilight in my eyes

.

DSC_0027

way to heaven. locked

Thế giới của tôi đã nhiều năm khép cửa
chẳng cần ai đến chẳng còn ai đi.
Có tiếng chim hót trong tiềm thức
khung cửa xanh nghiêng vòm trời xanh
mộng thanh bình xin ngủ nơi đây…
[Bình Yên]
.

DSC_0056 (2)

running before time takes our dreams away

.

DSC_0019 (2)

spring spreads out all around

Xin chào nhau giữa con đường
mùa xuân phía trước miên trường phía sau.
[Bùi Giáng]
.

DSC_0048

the world is round

.

DSC_0062 (2)

sound of silence

bạn cũ. tôi đây. vô lượng kiếp
tứ đại giai không. chỉ giữ tình
hãy trì mật chú kinh chung thủy
để thấy trong nhau có niết bàn.
[Du Tử Lê]
.

I thought you died alone

I thought you died alone

.

come over me. time

.

be young. be happy

be young. be happy

.

woman scent

woman scent

.

the thorn birds

the thorn birds

.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s