8 Mars, 2013.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

It’s been 3 years ♥

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We’re both of us beneath our love, we’re both of us above
Dance me to the end of love.
[Cohen]

I do want a man to love and to be loved, so there you are ;)

If you want a lover
I’ll do anything you ask me to
And if you want another kind of love
I’ll wear a mask for you…
If you want a father for your child
Or only want to walk with me a while
Across the sand
I’m your man…
[Cohen]

Emile Brochette, our favourite restaurant. ;)

.

be my shadow, will you ?

Tình yêu không phải chuyện bạ sao yêu cũng được
nó lạ lùng như giữa một trời sao triệu triệu ánh
Chỉ có anh đã khản tiếng kêu gào
mới gọi được vì – sao – em hay khóc
Và có em đi mãi đến mê người
mới dừng lại ôm mình anh buồn tủi
vì – sao – anh rốc lửa xém bên trời…
[Trần Dần]

my hand does not fit yours but my soul does

tình yêu em không có tuổi bao giờ
mươi thế kỷ vì – sao – anh vẫn cháy…
[Trần Dần]

.

You know, I’m afraid of tomorrow when life keeps changing. Everything has changed, and will change. Won’t we ?
Miss you even when we are hand on hand.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s