Ticket checked.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Lâu lắm mới được đón một mùa lạnh ở Việt Nam, gần 10 năm.

Vừa book vé xong đã nghĩ ngay đến chuyện đầu tiên muốn làm khi đặt chân xuống Sài Gòn.

Hí hí.

I’ll be there soon…

Bình Yên.

Advertisements

3 thoughts on “Ticket checked.

    • Làm gì thì chỉ có người làm cùng được biết thôi, phải bí mật, nói ra mắc công lại không có ai chịu làm cùng. :))

  1. Chiện gì mà nghe “hí hí” rất là… đáng nghi vậy? : ))
    Mà khi nào bạn Yên về Sg thế? Bạn Dx cũng vừa book vé xong :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s