Bài thơ Bình Yên.

“Ciel est toujours aussi bleu…”

Tôi làm con gái (*)
phận mềm như cỏ
hai mươi lăm năm vội vã
buồn vui khắc hờ trên da

Tôi làm con gái
như mây chiều tịch mịch
trôi về vô niệm
như chim trời khuất núi
mỏi mệt tháng ngày

Tôi làm con gái
yêu người bình lặng
nước mắt dẫu mặn
chỉ là mưa sa
đổ vào biển cả
tình trần muôn ngã
bao giờ mới nguôi…

Tôi làm con gái
quỳ dưới cơn mê
chấp tay nhặt lá bồ đề
xin đời hai chữ Từ Bi.

Bình Yên.

P.S: (*) trích “Bài Nhã Ca thứ nhất”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s