Mask.

“Everybody leaves one day…”

Những chiếc mặt nạ, từng lớp một, nhảy múa trên gương mặt người.
Cảm thấy sợ hãi, vì tình yêu và những hệ quả của nó.
Lần đầu tiên trong đời, hối hận, không phải vì đã yêu một ai đó, mà chỉ vì chưa hề yêu chính họ.

Những niềm tin thiếu hụt, không bù đắp nổi.

Bình Yên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s